BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Ekim 2020

Sözel ve Poster Bildiri Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakika (sunum ve tartışma) olacak şekilde planlanmıştır.
 3. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 4. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 5. Posterler e-poster olarak sunulacak ve dijital kongre sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen e-posterlerinizin tek sayfa olacak şekilde Word veya PowerPoint uygulamaları üzerinden hazırlayarak PDF formatında en geç 9 Kasım 2020 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
 6. Posterler için dikey 16:9 format kullanılacaktır. PowerPoint Dosya > Sayfa Yapısı menüsü üzerinden posterinizi Genişlik: 18 cm ve Yükseklik: 32 cm olacak şekilde boyutlandırıp Farklı Kaydet yöntemiyle PDF olarak kaydedebilirsiniz. Poster sunumunuz için hazırladığınız PDF dosyayı bildirinize ait dört hanelik bildiri numarası ile adlandırmanız gerekmektedir. (Örnek: 0032.pdf)

Bildiri Gönderimi Kuralları

 • Bildirilerin online sistem üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
 • Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiriler Sözel ve Poster kategorisinde kabul edilecektir.
 • Tüm bildiri özetleri Türkçe olmalı ve sunulacak olan içeriği belirtecek şekilde gönderilmelidir.
 • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır ve özet başlığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Yazar isimlerinde sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Sunum özetleri, başlık, yazar adları ve kurumlar hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildirilere en az 3, en fazla 6 anahtar kelime (keywords) girilmelidir.
 • Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildiriyi gönderen yazarların, tüm iletişim bilgilerini (telefon, cep telefonu ve e-mail) eksiksiz olarak ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonlarındaki Hakemler tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için; [email protected]

Copyright © 2020 Türk İmmünoloji Derneği