KURULLAR

DÜZENLEME KURULU
Başkan
Ayça SAYI YAZGAN
 
Bilimsel Sekreter
Ceren ÇIRACI
 
Üyeler
Günnur DENİZ
Barbaros ORAL
İhsan GÜRSEL
Güher SARUHAN DİRESKENELİ
Tolga SÜTLÜ
Arzu ARAL
 
BİLİMSEL KURUL
Duygu Sağ
Mustafa Diken (GER)
Güher Saruhan Direskeneli
Ahmet Eken
İhsan Gürsel
Elif Karakoç Aydıner
Tolga Sütlü
Moshe Arditi (USA)
Güneş Esendağlı
Ayça Sayı Yazgan
Dicle Güç
Gülderen Yanıkkaya Demirel
Mayda Gürsel
Yıldız Camcıoğlu
Barbaros Oral
Ceren Çıracı
Arzu Aral
Vedat Bulut
Adil Doğanay Duru (USA)
Erdinç Sezgin (SWE)
Cezmii Akdiş (SUI)
Mübeccel Akdiş (SUI)


Copyright © 2020 Türk İmmünoloji Derneği