BİLİMSEL PROGRAM13:00 - 14:00

Kawasaki disease vasculitis mouse model. Role of IL1-beta, platelets, complement and sIgA

Oturum Başkanı: Günnur Deniz,
Konuşmacı: Moshe Arditi

14:00 - 15:30 Tümör İmmünolojisi Oturum Başkanları: Dicle Güç, Tolga Sütlü
14:00 - 14:20 Kanserde gen tedavileri Hakan Akbulut
14:20 - 14:40 Kolesterol, makrofaj polarizasyonu ve kanser Duygu Sağ
14:40 - 15:00 Kanserde miyeloid-kökenli hücreler: biyobelirteçler ve fonksiyonel paradigma Güneş Esendağlı
15:00 - 15:10 Sözel sunum 1: TBA
15:10 - 15:20 Sözel sunum 2: TBA
15:20 - 15:30 Tartışma (Soru-Cevap)
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30 İmmünoterapi Oturum Başkanları: Gülderen Yanıkkaya Demirel, Engin Ulukaya
16:00 - 16:20 Multimodal hasta odaklı tümor spesifik kanser immunoterapisi uygulamaları Adil Doğanay Duru
16:20 - 16:40 RNA bazlı kanser aşıları Mustafa Diken
16:40 - 17:00 Hücresel immunoterapi’nin öğrettikleri Ercüment Ovalı
17:00 - 17:10 Sözel sunum 3: TBA
17:10 - 17:20 Sözel sunum 4: TBA
17:20 - 17:30 Tartışma (Soru-Cevap)
17:30 - 18:30 Açılış Kokteyli
09:00 - 10:20 Moloküler İmmünoloji Oturum Başkanları: Vedat Bulut, Barbaros Oral
09:00 - 09:20 Epitelyal bariyer hipotezi Cezmi Akdiş
09:20 - 09:40 T hücrelerinin metabolik düzenlenmesi Ayten Nalbant
09:40 - 10:00 Reconstituting immune signaling in vitro to elucidate underlying biophysical mechanisms Erdinç Sezgin
10:00 - 10:10 Sözel sunum 1: TBA
10:10 - 10:20 Sözel sunum 2: TBA
10:20 - 10:40 Tartışma (Soru-Cevap)
10:40 - 11:40 Uydu sempozyumu - 1

High Quality Multicolor Flow Cytometry:
Seeing the Whole Picture Through Full Spectrum Cytometry
  
Yacine Kharraz
11:40 - 13:30 Poster Sunum 1
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Koruyucu Bağışıklık Oturum Başkanları: Ayşegül Atak, Sevgi Kalkanlı Taş
13:30 - 13:50 Yeni virusler, aşı ve tedavi Önder Ergönül
13:50 - 14:10 Aşı taşıyıcı nanoparcacıkların kanser ve bulaşıcı hastalıklardan korunmada kullanılması İhsan Gürsel
14:10 - 14:30 Bakteri aşılarının dünü ve bugünü: Türkiye’ye özgü menenjit aşısı geliştirilebilir mi? Yasemin Özsürekçi
14:30 - 14:50 Adjuvantların aşıların etkinliği üzerindeki katkıları Nesrin Özören
14:50 - 15:00 Sözel sunum 3: TBA
15:00 - 15:10 Tartışma (Soru-Cevap)
15:10 - 16:10 Uydu sempozyumu - 2
16:10-16:40 Kahve molası
16:40 - 17:20 What editors want and how to get accepted in top journals. Cezmi Akdiş
17:20 - 18:30 Klinik İmmünoloji ve İmmünogenetik Oturum Başkanları: Bilkay Baştürk, Fatma Oğuz Sarvan
17:20 - 17:40 Behçet Hastalığı immünogenetiği Ahmet Gül
17:40 - 18:00 Çocuklarda akut karaciğer yetmezliğinin genetik ve immünolojik incelemesi Serkan Belkaya
18:00 - 18:10 Sözel sunum 4: Konuşmacı
18:10 - 18:20 Sözel sunum 5: Konuşmacı
18:20 - 18:30 Tartışma (Soru-Cevap)
09:00 - 10:30 Alerji Oturum Başkanları: Cansın Saçkesen, Ceren Çıracı
09:00 - 09:20 Alerjene-spesifik immün yanıtta toleransı kıran ve indükleyen mekanizmalar Mübeccel Akdiş
09:20 - 09:40 The Frequency of influenza-like illness in patients with allergic asthma on immunotherapy Luljeta Ahmetaj
09:40 - 10:00 Kök hücre ve immün modulasyon Tunç Akkoç
10:00 - 10:10 Sözel sunum 1: TBA
10:10 - 10:20 Sözel sunum 2: TBA
10:20 - 10:30 Tartışma (Soru-Cevap)
10:30 - 11:30 Uydu sempozyumu - 3
İmmünolojik araştırmalarda inovatif tamamlayıcı çözümler
11:30 - 13:00 Poster Sunum 2
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30 Doğal Bağışıklık Oturum Başkanları: İshak Özel Tekin, Handan Akbulut
13:00 - 13:20 Fareden insana Dock8 eksikliğinde innate lenfoid hücreler Ahmet Eken
13:20 - 13:40 Kommensal bakteri kökenli hücre dışı keseciklerin immünomodülatör etkileri Mayda Gürsel
13:40 - 14:00 İnsan doğal lenfoid hücrelerinin farklı hastalıklardaki önemi Günnur Deniz
14:00 - 14:10 Sözel sunum 3: TBA
14:10 - 14:20 Sözel sunum 4: TBA
14:20 - 14:30 Tartışma (Soru-Cevap)
14:30 - 16:00 Nöroimmünoloji Oturum Başkanları: Arzu L. Aral, Esin Aktaş Çetin
14:30 - 14:50 Santral sinir sisteminde glial işlevlerin perifer kökenli immün hücre aracılı düzenlenmesi Arzu L. Aral
14:50 - 15:10 Antikor üretiminde yardımcı T hücre gruplarının Miyasteni’de rolü Güher Saruhan Direskeneli
15:10 - 15:30 Laboratuvardan kliniğe: Myelin oligodendrosit glikoprotein antikoru-ilişkili hastalıkta hümoral ve hücresel immünitenin patogenez ve klinik fenotip ile ilişkisi Atay Vural
15:30 - 15:40 Sözel sunum 5: TBA
15:40 - 15:50 Sözel sunum 6: TBA
15:50 - 16:00 Tartışma (Soru-Cevap)
16:00- 16:30 Kahve molası
16:30 - 18:00 İmmün Yetersizlik Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Elif Aydıner
16:30 - 16:50 Adenozin deaminaz ve immün yetmezlik Ilhan Tezcan
16:50 - 17:10 CHAPLE sendromu ilişkili yaygın metabolik bozukluk hedeflenmiş antikompleman tedavisi ile düzeltilebilir Ahmet Oğuzhan Özen
17:10 - 17:30 Primer immün yetmezlikte immün disregülasyon ve hedeflenmiş tedaviler Safa Barış
17:30 - 17:40 Sözel sunum 7: TBA
17:40 - 17:50 Sözel sunum 8: TBA
17:50 - 18:00 Tartışma (Soru-Cevap)
18:00 - 18:15 Kapanış ve Ödül Töreni
SALON 1

Kurs 1: Akan Hücre Ölçer Kursu
Kursu Düzenleyen: Akan Hücre Ölçer Alt Komitesi
(Grup çalışmalarında tüm eğiticiler hazır bulunacaktır)

Kurs Ücreti: 500 TL'dir. (%18 KDV dahil değildir)
09:00 - 09:10 Açılış ve Genel Bilgilendirme   
Gülderen Yanikkaya Demirel
09:10 - 09:40 Akan Hücre Ölçer Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları
Günnur Deniz
09:40 - 10:10 İmmünfenotipleme nedir, nasıl yapılmalıdır? 
Esin Aktas
10:10 - 10:30

İmmünfenotipleme uygulama

(Grup Çalışması)
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:15 Monoklonal antikor seçimi     
TBA
11:15 - 11:35 Monoklonal antikor seçimi uygulama 
(Grup Çalışması)
11:35 - 12:05

Monoklonal antikor titrasyonu

Gülderen Yanikkaya Demirel
12:05 - 12:25

Monoklonal antikor titrasyonu uygulama

(Grup Çalışması)
12:25 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Sistem kalibrasyonu ve optimizasyonu
Metin Yusuf Gelmez
14:00 - 14:20 Sistem kalibrasyonu ve optimizasyonu uygulama
(Grup çalışması)
14:20 - 14:50 Protokol ve panellerin oluşturulması  
Ali Sengül
14:50 - 15:10 Protokol ve panellerin oluşturulması uygulama 
(Grup çalışması)
15:10 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Analiz aşaması
Tolga Sütlü
16:00 - 16:20 Analiz uygulama 
(Grup çalışması)
16:20 - 16:50 Araştırma ilgili konuşma
TBA
16:50 - 17:10 Örnek raporlar oluşturulması 
(Grup çalışması)
17:10 - 17:30 Program Bitimi ve Katılım Belgelerinin Dağıtılması
SALON 2
09:00 - 12:00 Kurs-2
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 16:30 Kurs-3
Copyright © 2020 Türk İmmünoloji Derneği